VÝBOR LKPS

Predseda: Ing. Štefan Banert
Podpredsedníčka: Katarína Bellová
Tajomník:  Ing. Michal Noge
Členovia:  Rudolf Valiaška
  Ján Koyš

 

Výbor LKPS je zároveň aj valným zhromaždením spoločnosti Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o.

Predseda, tajomník sú odmeňovaní na dohodu 40 hodín mesačne. Majú vypracovanú pracovnú náplň. Členovia Výboru LKPS a DR LKPS sú odmeňovaní na dohodu, podľa účasti na zasadnutiach orgánov. Schválená hodinová sadzba je 10€/hod.

 

 Dozorná rada LKPS

Predseda: Viliam Husarčík
Členovia: Ing. Juraj Hrdina
  Ing. Stanislav Hošala
 

Ing.  Ľubomír Rybák

 

Dozorná rada Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o.

Predseda:  Ing. Ľubomír Rybák

Členovia:   Ing. Juraj Hrdina

                    Viliam Husarčík

Členovia DR LKPS sú odmeňovaní na dohodu, podľa účasti na zasadnutiach orgánov. Schválená hodinová sadzba je 10€/hod.