VÝBOR LK PS

Predseda: Ing. Štefan Banert
Podpredsedníčka: Katarína Bellová
Tajomník:  Ing. Michal Noge
Členovia:  Rudolf Valiaška
  Ján Koyš

 

Predseda, tajomník sú odmeňovaní na dohodu 40 hodín mesačne. Majú vypracovanú pracovnú náplň. Členovia Výboru LKPS a DR LKPS sú odmeňovaní na dohodu, podľa účasti na zasadnutiach orgánov. Schválená hodinová sadzba je 10€/hod.