VÝBOR LK PS

Predseda: Ing. Štefan Banert
Podpredsedníčka: Katarína Bellová
Tajomník:  Ing. Michal Noge
Členovia:  Rudolf Valiaška
  Ján Koyš