STANOVY LK PS

Lesný komposesorát – Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči bol zaregistrovaný dňa 29. 2. 1996 na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši pod číslom: práv. s. - 3/96 s právnou subjektivitou. Tieto Stanovy boli schválené v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. v platnom znení o pozemkových spoločenstvách Uznesením na čiastkových schôdzach Zhromaždenia spoluvlastníkov podielov konaných 27. a 29. mája 2017 v Partizánskej Ľupči.

Dňa 11. a 13. mája 2019 bol na čiastkových schôdzach Zhromaždenia vlastníkov schválený dodatok ku Stanovám.

 

Stanovy LKPS

Dodatok ku Stanovam LKPS