DOZORNÁ RADA

Predsedníčka: Viliam Husarčík
Členovia: Ing. Juraj Hrdina
  Ing. Stanislav Hošala
  Ing.  Ľubomír Rybák