Dozorná rada Lesný komposesorát, pozemkové spoločenstvo

Predseda: Viliam Husarčík
Členovia: Ing. Juraj Hrdina
  Ing. Stanislav Hošala
 

Ing.  Ľubomír Rybák

 

Dozorná rada Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o.

Predseda:  Ing. Ľubomír Rybák

Členovia:   Ing. Juraj Hrdina

                    Viliam Husarčík