Schéma Lesného komposesorátu pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (LKPS)

 

Predseda, tajomník sú odmeňovaní na dohodu 40 hodín mesačne. Majú vypracovanú pracovnú náplň. Členovia Výboru LKPS a DR LKPS sú odmeňovaní na dohodu, podľa účasti na zasadnutiach orgánov. Schválená hodinová sadzba je 10€/hod.

Kompetencie pre jednotlivé orgány PS a ich volených zástupcov sú uvedené v schválených Stanovách a Zmluve o spoločenstve.

 

LK Partizánska Ľupča s.r.o. – dcérska spoločnosť

Spoločníci: LKPS je jediným 100%-ným vlastníkom

Konatelia: Ing. Martin Noge, Ing. Štefan Banert (predseda LKPS), Katarína Bellová (člen LKPS)

Odborný lesný hospodár - Ing. Martin Noge

LK Part. Ľupča s.r.o. má svoju 3-člennú DR zloženú z členov DR LKPS.

V zmysle Zakladateľskej listiny a Stanov dcérskej spoločnosti LK Part. Ľupča s.r.o. prešli niektoré kompetencie zo Zhromaždenia LKPS na Výbor LKPS v Partizánskej Ľupči, ktorý je zárovveň Valné zhromaždenie LK Part. Ľupča s.r.o.

 

LK SERVIS spol s.r.o.

Spoločníci: 51% Salatín s.r.o. - kúpil v roku 2016 podiel od Ing. Zdenky Illešovej

                   49% LKPS v Partizánskej Ľupči/ LKPS 4%, LK P. Ľupča s. r. o 45%

 

Konatelia: Ing. Martin Sameliak, Ing. Štefan Banert (predseda LKPS v Partizánskej Ľupči)

Konatelia vo firme Salatín Ing. Peter Smitek, Ing.Michal Ružička