Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň 28.05.2021.

V týchto dňoch Vám poštou zasielame všetky dokumenty.

V prípade, že ste súhlasili s elektronickou komunikáciou, dostanete e-mail s dokumentami a následne poštou len hlasovací lístok, ktorý je treba podpísať a odoslať späť.

Bližšie informácie nájdete v sekcii "ZV 2021"

(zverejnené 02.05.2021)

__________________________________________________________________________________

 

Ponuka na predaj podielov:

Jeden z podielnikov LKPS v Partizánskej Ľupči oslovil Výbor LKPS s ponukou odpredať svoje podiely v pozemkovom spoločenstve.

Stanovená cena predajcu je 3€/m2, čo je pri výmere podielu 15 672,422m2 celková suma 47 017,266€.

Podrobný rozpis podľa LV sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz:  ponuka na predaj

 

Na túto ponuku môžu reagovať všetci ostatní podielnici pozemkového spoločenstva. Ak máte záujem o kúpu, kontaktujte nás a spojíme Vás s predajcom.

(zverejnené 04.03.2021)

__________________________________________________________________________________

 

LKPS v Partizánskej Ľupči poskytlo rezivo zo svojej píly a v spolupráci s ozdravovňou na Železnom sa tak opravil poškodený príjazdový most na zadnú lúku k lyžiarskemu vleku.

Zároveň Výbor LKPS túto sezónu súhlasil s dočasným umiestnením druhého prenosného vleku ktorý bude na konci zimy opäť demontovaný.

IMG 20201201 1043001IMG 20201201 1043241IMG 20201201 1055211

Chceme poprosiť všetkých návštevníkov Ľupčianskej doliny a okolia Železného, aby rešpektovali pravidlá národného parku.

(zverejnené 01.12.2020)

__________________________________________________________________________________

 

 

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania konaného dňa 15.10.2020 prebehlo úspešne.

Zo 53 458 512 možných hlasov/m2 sa v návratových obálkach vrátili hlasovacie lístky o výmere 37 101 886 m2/hlasov, čo predstavuje účasť 69,4% a ZV 2020 bolo uznášaniaschopné.

Členovia Výboru LKPS za prítomnosti zástupcu Dozornej Rady dňa 20.10.2020 otvorili hlasovacie obálky a prebehlo sčítanie hlasov.

Výsledky jednotlivých hlasovaní sú nasledovné:

v % č1 č2 č3 č4 č5
ANO 48,86% 66,29% 53,12% 50,85% 55,57%
NIE 11,15% 0,41% 3,50% 0,65% 1,94%
ZDRZAL SA 9,39% 2,70% 12,78% 17,90% 11,90%

 

v m2 č1 č2 č3 č4 č5
ANO 26 121 121 35 438 840 28 396 590 27 183 356 29 707 478
NIE 5 960 009 219 422 1 872 096 349 086 1 035 212
ZDRZAL SA 5 020 756 1 443 624 6 833 200 9 569 444 6 359 196

 

Zápisnica a sprievodné materiály sa aktuálne pripravujú do tlače a ak to situácia dovolí, budú sa rozosielať v priebehu budúceho týždňa.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí poslali aj podpísaný petičný hárok petície "Mor ho" a vyzbierali aj podpisy od známych.

(zverejnené 01.11.2020)

__________________________________________________________________________________ 

V roku 2019 prebehla rekonštrukcia a opravy niektorých budov LKPS:

- na horárni na Slatvinskom bola vymenená strecha spolu s odkvapmi a hromozvodom

Slatvinskô

 

- zároveň sa na Slatvinskom zrenovovala budova "Betlehemu", slúžiaca ako vysunutá kancelária pre horárov

Betlehem

 

- podarilo sa odkúpiť od SR- Lesy Slovenskej republiky š.p. horáreň s hospodárskou budovou na Lovnáči. Jej rekonštrukcia a funkcia bude predmetom najbližšieho Zhromaždenia vlastníkov dňa 23.05.2020

Lovnáč

(zverejnené 23.01.2020)

__________________________________________________________________________________

Prevádzka píly LKPS v Partizánskej Ľupči súrne hľadá šikovného pracovníka na obsluhu rezacích strojov. Pre bližšie informácie záujemcovia môžu kontaktovať priamo vedenie píly na telefónnom čísle:

               +421 44 55 90 381    alebo    +421 907 833 068

(zverejnené 14.01.2020)

__________________________________________________________________________________ 

Už budúci víkend, 10. a 11. januára, sa na území LKPS v Part. Ľupči bude opäť konať čoraz populárnejší cyklopretek "Cyklonárez 4". Bližšie informácie nájdete na: https://zimnycyklonarez.mtbiker.sk/

banner maly 1 1573157007

Výbor LKPS žiada organizátorov a účastníkov podujatia o dodržiavanie ustanovených podmienok, na základe ktorých bol udelený súhlas s usporiadaním preteku.

(zverejnené 05.01.2020)

__________________________________________________________________________________

Pre zefektívnenie spracovania drevnej hmoty bol cez eurofondy zakúpený stroj s harvestorovou hlavicou a po zácviku obsluhy je už v plnej prevádzke.

75450101 733320267168300 7485087751553941504 n75462281 2491196800988529 7147475082678370304 n

(zverejnené 08.11.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

Lesný komposesorát plánuje v budúcom roku svojou spoluprácou podporiť vznik náučného banského chodníka na Magurke. Časť reportáže si môžete pozrieť tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048/203049?fbclid=IwAR1uGxLDbyrgyAfhjd1qhoSV_KM_whp0amDLGTiMFweFRL2cDOYcIRki_Yk

(zverejnené 08.11.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

Podielnikom, ktorí si telefonicky vyžiadali zápisnicu zo Zhromaždenia vlastníkov LKPS 2019, bola táto zaslaná.

Zápisnicu môžete nájsť takisto aj tu: Zápisnica ZV LKPS 2019

(zverejnené 14.08.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

 V dňoch 11.05.2019 a 13.05.2019 sa v kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči uskutočnilo Zhromaždenie vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči formou dvoch čiastkových schôdzí.

Výsledky hlasovaní nájdete v informatívnom výpise Uznesenia mandátovej komisie ako aj na nástenke v sídle LKPS a na obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.

 

(zverejnené 16.05.2019)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči obdržalo od Okresného úradu Lipt. Mikuláš- Odbor životného prostredia upozornenie kvôli možnému ohrozeniu Hlucháňa hôrneho. Jedná sa o návrh obmedzenia hospodárenia na výmere 720ha lesa vo vlastníctve LKPS. Ak by sa z tohto upozornenia stalo záväzné nariadenie, dôjde k zákazu hospodárenia na ďalších 10% výmery LKPS.

Lesy LKPS sú aktuálne certifikované schémou PEFC aj FSC, čím sa väčšina podmienok na ochranu hlucháňa už dávno spĺňa. Navrhované opatrenia od Štátnej ochrany prírody však vôbec nezohľadňujú šírenie podkôrnikovej kalamity a zavedením pojmu „pasívny manažment“ sa síce jedná o to isté ako o piaty stupeň ochrany, avšak majiteľovi pozemkov neprislúcha žiadna náhrada z ujmy za obmedzenie hospodárenia.

Odborný lesný hospodár bude spolu s tajomníkom v tejto záležitosti komunikovať s príslušnými orgánmi v snahe zamedziť zavedenie týchto opatrení do praxe.

Pre názorné zobrazenie obmedzenia hospodárenia tajomník vytvoril nasledovnú mapu (dotknuté plochy červenou):  hluchan

(zverejnené 08.05.2019)