Výsledky volieb do orgánov LKPS v Partizánskej Ľupči z podkladov volebnej komisie

Výsledky hlasovania za členov do Výboru sú nasledovné:

Informácia pre podielnikov LK PS v Partizánskej Ľupči

Vážení podielnici, podielničky LKPS v Partizánskej Ľupči, oznamujeme Vám, že v roku 2018 sa uskutočnia na zhromaždení voľby do orgánov Spoločenstva. Výboru zo zákona vyplýva povinnosť zostaviť kandidátku na členov Výboru a Dozornej rady. Celý dokument na stiahnutie

Schéma Lesného komposesorátu pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (LKPS)

 

Zhromaždenie vlastníkov LKPS

Výbor LKPS = Valné zhromaždenie LK Part. Ľupča s. r. o

9 členov - predseda, tajomník + 7 členov, t. č. 6 členov

Dozorná rada LKPS

5 členov, predsedníčka + 4 členovia/ z nich 1 nečlen/