Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 28.02.2019 o 16:00 hod. v priestoroch LKPS

 

Zhromaždenie vlastníkov (valné zhromaždenie) sa predbežne uskutoční 11.05.2019 v kultúrnom dome Partizánska Ľupča.

Detaily a bližšie informácie budú zverejnené a pozvánky rozposlané v dostatočnom predstihu.

Schéma Lesného komposesorátu pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (LKPS)

 

Zhromaždenie vlastníkov LKPS

Výbor LKPS = Valné zhromaždenie LK Part. Ľupča s. r. o

5 členov

Dozorná rada LKPS

4 členovia