Podielnikom, ktorí si telefonicky vyžiadali zápisnicu zo Zhromaždenia vlastníkov LKPS 2019, bola táto zaslaná.

Zápisnicu môžete nájsť takisto aj tu: Zápisnica ZV LKPS 2019

(zverejnené 14.08.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

Obec Partizánska Ľupča a občianske združenie Priatelia Magurky organizujú v sobotu 5.10.2019 ráno o 9:00 čistenie starej nelegálnej skládky odpadu na Magurke. Podielnici, ktorí majú záujem o zveľaďovanie doliny, môžu akciu podporiť svojou účasťou.

Bližšie informácie nájdete na: https://magurka-liptov.sk/cista-magurka/

(zverejnené 05.07.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

Na stránke prebehla aktualizácia Stanov a Zmluvy o pozemkovom spoločenstve. Okrem uverejnených dodatkov je kvôli prehľadnosti a jednoduchšiemu porozumeniu v pôvodných dokumentoch žltou farbou zvýraznená dotknutá časť a v komentári vedľa nej aj jej nové znenie. 

(zverejnené 20.06.2019)

_____________________________________________________________________________________________________

 

V dňoch 11.05.2019 a 13.05.2019 sa v kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči uskutočnilo Zhromaždenie vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči formou dvoch čiastkových schôdzí.

Výsledky hlasovaní nájdete v informatívnom výpise Uznesenia mandátovej komisie ako aj na nástenke v sídle LKPS a na obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.

 

(zverejnené 16.05.2019)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči obdržalo od Okresného úradu Lipt. Mikuláš- Odbor životného prostredia upozornenie kvôli možnému ohrozeniu Hlucháňa hôrneho. Jedná sa o návrh obmedzenia hospodárenia na výmere 720ha lesa vo vlastníctve LKPS. Ak by sa z tohto upozornenia stalo záväzné nariadenie, dôjde k zákazu hospodárenia na ďalších 10% výmery LKPS.

Lesy LKPS sú aktuálne certifikované schémou PEFC aj FSC, čím sa väčšina podmienok na ochranu hlucháňa už dávno spĺňa. Navrhované opatrenia od Štátnej ochrany prírody však vôbec nezohľadňujú šírenie podkôrnikovej kalamity a zavedením pojmu „pasívny manažment“ sa síce jedná o to isté ako o piaty stupeň ochrany, avšak majiteľovi pozemkov neprislúcha žiadna náhrada z ujmy za obmedzenie hospodárenia.

Odborný lesný hospodár bude spolu s tajomníkom v tejto záležitosti komunikovať s príslušnými orgánmi v snahe zamedziť zavedenie týchto opatrení do praxe.

Pre názorné zobrazenie obmedzenia hospodárenia tajomník vytvoril nasledovnú mapu (dotknuté plochy červenou):  hluchan

(zverejnené 08.05.2019)