Kandidátka do 2. kola  volieb členov Výboru LKPS a členov Dozornej rady LKPS na funkčné obdobie 2018 – 2023

Na zasadnutí Výboru LKPS 10.9.2018 v zmysle Zmluvy o Pozemkovom spoločenstve článok IV. bod 6. a podľa výsledkov volieb zo Zhromaždenia LKPS 26.5. a 28.5.2018 bola scválená kandidátka do 2. kola volieb členov Výboru LKPS a členov Dozornej rady LKPS. .(dokument na stiahnutie) Profesor Ing. Pavel Zaskalický CSc sa vzdal kandidatúry na člena Dozornej rady LKPS

Predaj podielov

Predám podiely na LV 1019,1926 ,1931,1932,1983,1984 o celkovej výmere 2160,034m2. Ďalšie informácie dostanete na e-maile Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Pozvánka na riadne zhromaždenie vlastníkov Lesného komposesorátu

Výbor LKPS v Partizánskej Ľupči Vás pozýva na riadne zhromaždenie vlastníkov LKPS, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra (sobota) 2018 o 10,15 hodine
v Kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči.. Pozvánka

Informácia pre podielnikov LK PS v Partizánskej Ľupči

Vážení podielnici.
Na Zhromaždení LKPS v dňoch 26. 5. a 28. 5. 2018 neboli zvolené Výbor a Dozorná rada. Do Výboru a Dozornej rady boli zvolení len po dvaja členovia. Z uvedeného dôvodu sa musia uskutočniť doplňovacie volby. V doplňovacích volbách bude potrebné zvoliť ešte 7 členov do Výboru a 3 členov do Dozornej rady z kandidátov, ktorí nezískali na Zhromaždení 26. 5. a 28. 5. 2018 nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov.. Celý dokument na stiahnutie

Výsledky volieb do orgánov LKPS v Partizánskej Ľupči z podkladov volebnej komisie

Výsledky hlasovania za členov do Výboru sú nasledovné:

Schéma Lesného komposesorátu pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (LKPS)

 

Zhromaždenie vlastníkov LKPS

Výbor LKPS = Valné zhromaždenie LK Part. Ľupča s. r. o

9 členov - predseda, tajomník + 7 členov, t. č. 6 členov

Dozorná rada LKPS

5 členov, predsedníčka + 4 členovia/ z nich 1 nečlen/