Pozvánka na riadne zhromaždenie vlastníkov Lesného komposesorátu

Výbor LKPS v Partizánskej Ľupči Vás pozýva na riadne zhromaždenie vlastníkov LKPS, ktoré sa uskutoční formou dvoch čiastkových schôdzí dňa 26. mája 2018 o 10.15 a dňa 28. mája 2018 o 10.15...... Pozvánka

Výzva vlastníkov pôdy

Lesný komposesorát, pozemkové spoločenstvo na rokovaní výboru dňa 8. 12. 2017 vyhlásilo výzvu.... dokument na stiahnutie

Informácia pre podielnikov LK PS v Partizánskej Ľupči

Vážení podielnici, podielničky LKPS v Partizánskej Ľupči, oznamujeme Vám, že v roku 2018 sa uskutočnia na zhromaždení voľby do orgánov Spoločenstva. Výboru zo zákona vyplýva povinnosť zostaviť kandidátku na členov Výboru a Dozornej rady. Celý dokument na stiahnutie

Schéma Lesného komposesorátu pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči (LKPS)

 

Zhromaždenie vlastníkov LKPS

Výbor LKPS = Valné zhromaždenie LK Part. Ľupča s. r. o

9 členov - predseda, tajomník + 7 členov, t. č. 6 členov

Dozorná rada LKPS

5 členov, predsedníčka + 4 členovia/ z nich 1 nečlen/